Tevredenheid is de landingsbaan voor geluk ...

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze deelnemers.  Activiteitenplek de Heerevelden meet daarom jaarlijks de tevredenheid van de deelnemers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Vanzelfsprekend. De resultaten van de rapportage geven een goed beeld van waar we staan, wat goed gaat en wat beter kan.