Maatwerk

Individuele begeleiding is maatwerk. In goed overleg met professionals wordt er een route uitgestippeld. Het welbevinden staat centraal. Een laag welbevinden maakt namelijk dat je niet fijn kunt ontwikkelen. Een laag welbevinden kan verschillende oorzaken hebben. Door een vertrouwensrelatie op te bouwen en door zo goed mogelijk aan te sluiten en af te stemmen proberen we bij de kern te komen. 

Indien gewenst gaan we ook in de thuisomgeving aan de slag en ondersteunen en begeleiden we ouders en/of andere betrokkenen. We richten ons dan op het welbevinden maar ook op het gedrag en het handelen van de ouders en/of andere betrokkenen.  

  Het team van de Heerevelden bestaat uit:

  • Sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Een equine assisted coach

Bij een intensief traject worden de betrokken hulpverlendene instanties altijd betrokken.