Maatwerk

Individuele begeleiding is maatwerk. In goed overleg met professionals wordt er een route uitgestippeld. Het welbevinden van de deelnemer staat centraal. Een laag welbevinden maakt namelijk dat de deelnemer nauwelijks tot ontwikkeling komt. Een laag welbevinden kan verschillende oorzaken hebben. Door een vertrouwensrelatie op te bouwen en door aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemer proberen we bij de kern te komen. 

Indien gewenst gaan we ook in de thuisomgeving aan de slag en ondersteunen en begeleiden we ouders en/of andere betrokkenen. We richten ons dan ook weer op het welbevinden maar ook op het gedrag en het handelen van de ouders en/of andere betrokkenen.  

  Het team van de Heerevelden bestaat uit:

  • Twee jeugd- en gezinsprofessionals
  • Twee sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Eén equine assisted coach
  • Eén gezinstherapeut
  • Eén integratieve kindercoach.