MISSIE

Activiteitenplek de Heerevelden beoogt een waardevolle toevoeging te zijn voor jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag. Wij bieden zinvolle dagbesteding, individuele begeleiding, en/of coaching.

Wij streven naar maximale emancipatie en werken vanuit een ervaringsgerichte houding. Onder emancipatie wordt verstaan; weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.

VISIE

Ervaringsgericht werken vraagt om een ervaringsgerichte houding waarbij we ons richten op het individu. Elk individu is uniek en behoeft een eigen benadering, omgang en begeleiding. Of je nu verstandelijk of psychiatrisch beperkt bent of een vorm van autisme hebt. De dialoog vinden we belangrijk. In eerste plaats met de persoon zelf zelf maar ook met de ouder(s) en/of de begeleider(s). Wij noemen dit de ervaringsgerichte dialoog.

Kenmerkend voor de ervaringsgerichte dialoog zijn aanvaarding, echtheid en empathie. We gaan samen plannen maken en beschrijven wat er nodig is. Dit doen we in de vorm van een zorgplan. Wij gaan voor een open communicatie en we hebben dan ook regelmatig contact met alle betrokkenen. De deelnemer is voor zover mogelijk eigenaar van zijn/haar eigen proces en zorgplan. Binnen dat proces staan welbevinden en betrokkenheid centraal.

Welbevinden …..

Je voelt je op en top als je in een toestand van welbevinden verkeerd. Je straalt vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Je beleeft plezier, hebt deugd aan elkaar en aan dingen. Je stelt je open en ontvankelijk op voor wat er op je afkomt. Je bent spontaan en durft jezelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel en weerbaarheid.

Betrokkenheid ……

Betrokkenheid is een toestand waarin jij je bevindt wanneer je op een intense manier met iets bezig bent. Als je maximaal betrokken bent dan ben je hoog geconcentreerd en ‘tijd vergeten’ bezig. Je handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit. Je voelt je van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. Je beweegt je aan de grens van je eigen mogelijkheden.

VERBONDENHEID

Vanuit een ervaringsgericht houding streven we naar een grondhouding van verbondenheid. Verbondenheid met alles wat leeft. De beleving van verbondenheid maakt dat mensen zorg gaan dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving en de wereld.