Missie & Visie

Missie

Activiteitenplek de Heerevelden beoogt een waardevolle toevoeging te zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag. Dit wordt aangeboden in de vorm van zinvolle dagbesteding, logeerweekenden en coaching trajecten met inzet van paarden.

Wij streven naar maximale emancipatie en werken vanuit een ervaringsgerichte houding. Onder emancipatie wordt verstaan; weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.

Visie

Wij werken ‘ErvaringsGericht’

Het streefdoel van ervaringsgericht werken is emancipatie. Onder emancipatie wordt verstaan: weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.

Dit vraagt om een ervaringsgerichte houding. Hierbij richten we ons op wat er in de ander omgaat, we proberen in de ervaringsstroom van de ander te komen en daarbij aan te sluiten. De ervaringsgerichte houding is het fundament van onze werkwijze. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal.

Welbevinden

Je voelt je op en top als je in een toestand van welbevinden verkeerd. Je straalt vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Je beleeft plezier, hebt deugd aan elkaar en aan dingen. Je stelt je open en ontvankelijk op voor wat er op je afkomt. Je bent spontaan en durft jezelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel en weerbaarheid.