Hoe werkt dat met paarden?

Paarden zijn kudde- en vlucht dieren en ze reageren vaak al op de kleinste signalen van de ander. Gedrag wat niet ‘klopt’ (niet congruent is) word direct herkend. Hierdoor is het paard een meester in het scannen van lichaamstaal en je innerlijke belevingswereld. Daarbij leven paarden altijd in het hier en nu. Ze hebben geen oordeel en geen verborgen agenda.

Wat ga je doen met het paard?

Je leert over jezelf (en anderen) door activiteiten met een paard uit te voeren. Deze activiteiten worden opgezet en begeleid door een equine assisted coach op een manier die leidt tot zelfonderzoek en bewustwording. De coach waarborgt daarbij de fysieke en emotionele veiligheid.

De methodiek is oplossingsgericht. Dit houdt in dat je de oplossing voor jouw vragen zélf in je hebt en dat ervaringen uit het verleden alleen onderwerp van gesprek vormen als deze in het heden en de toekomst voor jou van belang zijn.

De oplossing ligt bij jezelf en zal tot openbaring komen, is het niet tijdens de coaching, dan wel in de tijd daarna. Tijdens de activiteiten met het paard komen allerlei zaken die je in het dagelijks leven tegenkomt op een natuurlijke manier aan de orde zoals

non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

De activiteiten vinden altijd plaats naast het paard en nooit op het paard. Ervaring met paarden is niet nodig en deze methodiek is geschikt voor mensen met en zonder ondersteuningsvraag.

Over Rian

Rian is gecertificeerd als “Equine Assisted Coach“. Ze heeft in 2018 succesvol de opleiding Equine Assisted Coaching afgerond bij Educatief Centrum Keulseweg in Pijnacker. Deze opleiding is de enige opleiding tot paardencoach in Nederland die EQA-geaccrediteerd is. (European Qualit Award) door de NOBCO/EMCC (Nederlandse Order van Beroepscoaches/Europese Raad voor Mentoring en Coaching)

KREAC & NOBCO/EMCC

Rian is aangesloten bij KREAC. Op deze website vindt u gecertificeerde equine assisted coaches die zowel met als zonder paarden werken en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit

Het doel van KREAC is professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak van de equine assisted coach te professionaliseren. De in KREAC geregistreerde coach conformeert zich aan de beroepscode, bestaande uit een ethische code en een beroepsprofiel en geeft daarmee aan professioneel en integer te willen werken.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van KREAC.

Aamelden kan via onderstaande link

Aanmelden