Activiteitenplek de Heerevelden is in 2015 opgericht door Wouter en Rian Pierik. Sinds 2017 is Dochter Diede Pierik fulltime werkzaam bij de Heerevelden en bieden stagiaires en vrijwilligers wekelijks een hele waardevolle bijdrage.  

Al jong deden wij ervaring op in het begeleiden van mensen met een ondersteuningsvraag. De ouders van Wouter hadden het eerste particuliere gezinshuis in Nederland. Wouter groeide op in een groot gezin bestaande uit vijf personen met daarnaast nog zestien kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag. Wouter en Rian leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen en zijn  na twee jaar gaan samenwonen in een pipowagen bij de ouders van Wouter op het erf. Wouter en Rian gingen meedraaien in het gezinshuis en later hebben zij het gezinshuis een aantal jaren zelfstandig gedraaid.

Rian rondde in die tijd de opleiding tot inrichtingswerker af.

Toen ze zelf kinderen kregen viel de zorg voor het eigen gezin lastig te combineren met de zorg in het gezinshuis. Wouter startte een eigen bedrijf in onderhoud en renovatie en Rian ging de lerarenopleiding volgen en in het onderwijs werken. Ze verhuisden naar een prachtige plek in het buitengebied van het dorpje Handel.

MAAR HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN!

Toen de kinderen het nest verlieten hebben ze dit fantastische werk weer opgepakt.

Wouter heeft een paar jaar de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gevolgd. Hij kwam erachter dat de hulpverlening in de loop der jaren enorm is veranderd. Deze en andere levenservaringen hebben gemaakt dat ze zich gesterkt voelden in het idee om op eigen wijze een waardevolle toevoeging te bieden voor mensen met een ondersteuningsvraag. Wouter en Rian weten waar ze voor staan en hebben een duidelijke missie en visie. 

Op de doordeweekse dagen biedt Activiteitenplek de Heerevelden zinvolle dagbesteding van 9.00 uur tot 16.00 uur. Elke maand organiseert de Heerevelden een logeerweekend.

Daarnaast worden coaching trajecten georganiseerd met inzet van paarden voor kinderen, jongeren en volwassenen die om een of andere redenen vastgelopen zijn.