Rian is 10 jaar werkzaam geweest op een school die werkt vanuit een ErvaringsGerichte houding. Dit is een hele praktische uitvoerbare werkwijze die past bij de missie en visie van Activiteitenplek de Heerevelden. De grondlegger van dit concept is Ferre Laevers.

Het streefdoel van ervaringsgericht werken is emancipatie. Onder emancipatie wordt verstaan: weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en  willen gaan voor het leven.

Dit vraagt om een ervaringsgerichte houding. Hierbij richten we ons op wat er in de ander omgaat, we proberen in de ervaringsstroom van de ander te komen en daarbij aan te sluiten. De ervaringsgerichte houding is het fundament van onze werkwijze. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal.

In onze dagelijkse praktijk staan welbevinden en betrokkenheid centraal

Welbevinden

Je voelt je op en top als je in een toestand van welbevinden verkeerd. Je straalt vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Je beleeft plezier, hebt deugd aan elkaar en aan dingen. Je stelt je open en ontvankelijk op voor wat er op je afkomt. Je bent spontaan en durft jezelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel en weerbaarheid.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een toestand waarin jij je bevindt wanneer je op een intense manier met iets bezig bent. Als je maximaal betrokken bent dan ben je hoog geconcentreerd en ‘tijd vergeten’ bezig. Je handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit. Je voelt je van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. Je beweegt je aan de grens van je eigen mogelijkheden.

Als je ervaringsgericht werkt dan richt je je op het individu. Elk individu is uniek en behoeft een eigen benadering, omgang en begeleiding. Of je nu verstandelijk of psychiatrisch beperkt bent of een vorm van autisme hebt. De dialoog vinden we belangrijk. In eerste plaats met de hulpvrager zelf maar ook met de ouder(s) en/of de begeleider(s). Wij noemen dit een ervaringsgerichte dialoog. In de gesprekken die we voeren richten we ons op aanvaarding, echtheid en empathie. We gaan samen plannen maken en de zorg omschrijven en we hebben regelmatig contact. Wij gaan voor een open communicatie. De deelnemer is voor zover mogelijk eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces.

Het gezin als samenlevingsvorm

Je ziet maar zelden mensen die als individu, zonder sociale achterban, zelfredzaam kunnen zijn. Mensen kunnen moeilijk zonder een of andere samenlevingsvorm. Bij Activiteitenplek de Heerevelden kiezen wij als samenlevingsvorm het gezin. We willen deelnemers de kans bieden om onder normale omstandigheden (het gezin) te functioneren. Het gezin biedt warmte en continuïteit en geeft een gevoel van saamhorigheid. We maken geen onderscheid in leeftijd, achtergrond en afkomst en we richten ons niet op één bepaalde doelgroep. Voor een goede en plezierige samenwerking moet er om te beginnen een wederzijdse ‘klik’ zijn. Iedereen maakt deel uit van het gezin en iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er zijn tal van mogelijkheden.

Bronnen:

  • Ferre Laevers, Vlaamse onderwijsdeskundige
  • Marcel van Herpen, projectleider van het Expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs