Activiteitenplek de Heerevelden beoogt een waardevolle toevoeging te zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag. Dit wordt aangeboden in de vorm van zinvolle dagbesteding, logeerweekenden en coaching trajecten met inzet van paarden.

Wij streven naar maximale emancipatie en werken vanuit een ervaringsgerichte houding. Onder emancipatie wordt verstaan; weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.