Rian is gecertificeerd als “Equine Assisted Coach“. Ze heeft in 2018 succesvol de opleiding Equine Assisted Coaching afgerond bij Educatief Centrum Keulseweg in Pijnacker.

Deze opleiding is de enige opleiding tot paardencoach in Nederland die EQA-geaccrediteerd is. (European Qualit Award) door de NOBCO/EMCC (Nederlandse Order van Beroepscoaches/Europese Raad voor Mentoring en Coaching)

KREAC & NOBCO/EMCC

Met paarden ‘ZIJN’  is aangesloten bij KREAC.                                                                            Op deze website vindt u gecertificeerde equine assisted coaches die zowel met als zonder paarden werken en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit

Het doel van KREAC is professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak van de equine assisted coach te professionaliseren. De in KREAC geregistreerde coach conformeert zich aan de beroepscode, bestaande uit een ethische code en een beroepsprofiel en geeft daarmee aan professioneel en integer te willen werken.

Algemene voorwaarden:

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van KREAC.